Clasa de ştiinţe ale naturii

Ř       Admiterea la aceasta secţie se face prin repartizare computerizată.

Ř      Se studiază într-un număr mai mare de ore cele trei discipline din aria Ştiinţelor Naturii, în laboratoare modern utilate: unul de fizică, unul de chimie şi unul de biologie. Aceste laboratoare sunt dotate cu computere proprii, cu conectare la INTERNET.

Ř      Un mare număr din orele de specialitate se desfăşoară în laboratorul AEL, utilizând lecţiile virtuale şi computerul.

Ř      Elevii beneficiază de un generos plan de învăţământ care, prin opţionalele oferite (Tehnici de laborator în fizică, Educaţie pentru sănătate ş.a.), pune un accent deosebit pe interdisciplinaritate şi pe aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie.

Ř      Sub îndrumarea profesorilor de biologie, în colaborare cu voluntarii de  la Crucea Roşie şi cadrele medicale ale cabinetului medical din liceu, elevii noştri participă în fiecare an la concursul Sanitarii pricepuţi unde au obţinut numeroase premii.

Ř      Elevii pasionaţi de studiul chimiei participă anual la concursuri de nivel naţional ca: olimpiada de chimie, concursul Petru Poni şi concursul internaţional Chimexpert.

Ř      Absolvenţii acestei secţii au posibilitatea, prin pregătirea care se realizează să candideze la facultăţi ca medicina, farmacie, protecţia mediului, silvicultură, fizică, chimie, biologie ş.a.

Ř      În anii anteriori, ultimele medii de admitere la această secţie au fost:  9,28 în 2003, 9,38 în 2004, 9,18 în 2005, 9,28 în 2006.

 

Ř      Planul de învăţământ la clasa de ştiinţe ale naturii:

Disciplina

Clasa a IX-a

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Limba română

4

4

3

3

Limba modernă 1

2

2

2

2

Limba modernă 2

2

2

2

2

Matematică

4

4

3

3

Fizică

3

3

3

3

Chimie

2

2

2

2

Biologie

2

2

2

2

Istorie

1

1

1

1

Geografie

1

1

1

1

Logică şi argumentare

1

 

 

 

Psihologie

 

1

 

 

Economie

 

 

1

 

Filosofie

 

 

 

1

Religie

1

1

1

1

Tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC

2

1

2

1

Informatică

1

1

 

 

Educaţie antreprenorială

 

1

 

 

Educaţie plastică

1

1

 

 

Educaţie muzicală

1

1

 

 

Educaţie fizică

2

2

1

1

Dirigenţie

1

1

1

1

Curriculum la decizia şcolii

1

1

4-6

4-6

TOTAL ORE/SĂPT.

32

32

29-31

28-30